Encyclopedie

APOTHEKER OF BEHANDELINGSSPECIALIST

Onder geneesmiddel verstaan we:

  • elke stof of combinatie van stoffen voor de behandeling of preventie van aandoeningen bij mensen;
  • elke stof of combinatie van stoffen die gebruikt of toegediend kan worden bij menselijke wezens met de intentie om de fysiologische functies te herstellen, corrigeren of veranderen door een farmacologische, immunologische of stofwisselingswerking uit te oefenen of om een medische diagnose te stellen.