Uw vragen

Wat is het verschil tussen wetenschappelijke tests, instrumentele wetenschappelijke tests, in-vitrotests en zelfbeoordelingstests? Aan welk soort test worden de producten van Somatoline Cosmetic onderworpen?

‘Wetenschappelijke tests’: studies uitgevoerd op vrijwilligers onder controle van een arts-specialist, met wetenschappelijke observaties en metingen, genoteerd door artsen om de tolerantie, veiligheid en werkzaamheid van de geanalyseerde producten te beoordelen.

‘Instrumentele wetenschappelijke tests’: wetenschappelijke tests die afhankelijk zijn van wetenschappelijke instrumentele metingen.

‘In-vitrotests’: tests uitgevoerd in een laboratorium op de zuivere werkzame stof en niet alleen in de concentraties die aanwezig zijn in het product.

‘Zelfbeoordelingstests’: tests waarbij de vrijwilliger een vragenlijst invult en zelf een oordeel velt over de werkzaamheid en tolerantie van het product.

De producten van Somatoline Cosmetic worden allemaal onderworpen aan instrumentele wetenschappelijke tests, op de eindproducten, in de werkelijke concentraties.