Uw vragen

Hoe werden de resultaten verkregen van de tests die op de producten staan vermeld?

De resultaten over werkzaamheid en tolerantie die vermeld staan op de producten van Somatoline Cosmetic werden verkregen met wetenschappelijke tests:

- die werden uitgevoerd door artsen-specialisten in onafhankelijke instellingen
- die werden uitgevoerd met het eindproduct, in normale gebruiksomstandigheden, ten opzichte van een placebo (product zonder werkzame stof)
- die werden uitgevoerd op een groep vrijwilligers die werden uitgekozen volgens precieze criteria en ‘van wie de gewoontes gecontroleerd werden’ tijdens de test om geen vertekeningen in de metingen te veroorzaken (Voeding, lichaamsbeweging, inname van geneesmiddelen enz.).

De resultaten over de werkzaamheid werden verkregen met instrumentele metingen. Het gegeven werkzaamheid wordt alleen vermeld als de geanalyseerde parameter statistisch significant veranderd is.